Golf joy travel

Hållbara golfresor

I en värld där klimatförändringar och miljöskydd blir allt mer akuta, inser vi på Golf Joy Travel att även små steg gör skillnad. Det är därför vi har engagerat oss i att leverera golfresor som inte bara ger fantastiska upplevelser utan också visar respekt för naturen och samhällena vi besöker.

Vår resa mot hållbarhet är en ständigt pågående process. Det börjar med att noga utvälja partners och destinationer som delar våra värderingar. Vi engagerar oss också i ständig dialog med våra resenärer och partners för att identifiera nya sätt att minska vår gemensamma miljöpåverkan.

Bevara biologisk mångfald
PGA Catalunya har en egen dedikerad biolog med en klar strategi att bevara biologisk mångfald kring golfresorten
Halvera matsvinnet till år 2030
En del i lösningen är att vara kreativa i deras kulinariska tillvägagångssätt och skapa ett mer hållbart livsmedelssystem
Skydda djurlivet
Minthis Resort har erhålligt miljöutmärkelse dels för deras arbete att skydda vilda djur kring golf resorten
Ansvarsfullt underhåll
De använder 90% organisk gödsel på sina banor, och har dessutom installerat holkar för både fåglar och fladdermöss. De har introducerat Gambusia-fisk i sjöarna som ett naturligt sätt att kontrollera myggpopulationen.
Lokalt producerade råvaror
PGA Catalunya procerar en stor del av vad som serveras i restaurangern på resorten.
Föregående bild
Nästa bild

Vad vi vill göra

Som golfresearrangör ser vi som vår främsta uppgift att göra det enkelt för våra kunder att göra medvetna val genom att lyfta goda exempel gör skillnad för klimatavtrycket.

Det kan vara att synliggöra golfbanor som arbetar för att skydda naturlandskap och spara vatten exempelvis genom att byta ut grässorter på fairway till ett Bermudagräs som minskar mängden vattenförbrukning och minimera gödnings och bekämpningsmedel och andra kemiska produkter och föroreningar i allmänhet.

Att lyfta golfbanor som bevattnar med återvunnet vatten, där arbete sker att skapa skyddade områden och häckningsplatser för fåglar och annat vilt djurliv. Det kan vara golfbanor som tänker smartare när det gäller design och utformning av banan med fokus på att effektivisera underhåll och bevattning och därmed användande bränsle och resurser.

PGA Catalunya Golf and Wellness i Spanien har prisats för sitt miljöarbete och var finalist i Golf Environment Awards 2022. Sedan 2015 har anläggningen arbetat aktivt för att öka den biologiska mångfalden på och runt sina golfbanor. Detta har gjorts genom att anamma underhållsmetoder i linje med EU:s gröna giv och biodiversitetsstrategi.

Anläggningen har en egen biolog, Oriol Dalmau, han  är en stark förespråkare för att golfbanor kan b,idra till en mångfald av livsmiljöer för olika arter. Anläggningen har till och med lyckats locka tillbaka arter som varit nära utrotning, som en viss sorts hotade utter.

Infinitum använder 90% organisk gödsel på sina banor, och har dessutom installerat holkar för både fåglar och fladdermöss. De har introducerat Gambusia-fisk i sjöarna som ett naturligt sätt att kontrollera myggpopulationen.

Vi arbetar med hotell inom Accor kedjan som driver ett bra arbete för att reducera matsvinn.  De siktar på att halvera matavfallet till 2030, i enlighet med FN:s mål.

Inom Accor står matsvinnet för ungefär 43% av det totala avfallet i verksamheten, med ett genomsnitt på nästan 20 ton per hotell varje år. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom de serverar 200 miljoner måltider varje år i över 10 000 restauranger och barer.

För att verkligen göra skillnad fokuserar de på ett trefaldigt plan: att mäta matavfallet, vara kreativa i deras kulinariska tillvägagångssätt och att ändra vanor. Genom nära samarbete med hotellägare och anställda strävar de efter att skapa ett mer hållbart livsmedelssystem.

Ett spännande svenskt företag  Capillary Concret, har men en ny patenterad metod skapat en lösning som minskar bevattningbehovet med  85  % genom att jorden behåller fukten.  Golf Joy Travel gick med som delägare i detta spännade bolag redan år 2014. 

Konkreta råd för mer hållbar golfresa