• Hem
  • Res tryggt
Restryggt med Golf Joy

Resegaranti

Kammarkollegiet

Golf Joy Travel AB organisationsnummer 556623-0800 har Resegarantier är ställd till kammarkollegiet enligt gällande bestämmelser. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.

Resegaranti

Resevillkor

Resevillkor Golf Joy Travel har antagit särskilda Resevillkor och allmänna villkoren för paketresor som antogs att gälla från 1993-02-02 av Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation. !

IAGTO

IAGTO

Vi är medlemmar i den internationella golfreseorganisationen IAGTO (International Association of Golf Tour Operators).